Øyvind Bremeraunet Schjelderup

Psykiater, AEDP Psykoterapeut

Medlem Den norske legeforening

Psykiater Øyvind Bremeraunet Schjelderup

Velkommen til min hjemmeside!

 

Ventetid/inntak pr. 04.04-22:

Høsten 2022 er nå fyllt opp, henvisninger som kommer inn vil bli videresendt til DPS.



Mitt mål er å skape trygghet i terapirommet. 

Jeg jobber med følelsesfokusert tilnærming, og det vektlegges også den kroppslige/fysiologiske reaksjonen følelser gir og ikke minst impulsen den konkrete følelsen bringer med seg. Det er viktig du opplever en ny erfaring med følelser med meg (experiential).

F.eks sinne gir en varmefølelse i brystet og du kjenner spenninger i skuldrene og kraft i dine armer, og du får lyst til å sette tydelige grenser for sjefen! Istedet for at sinne gir deg skyld og dårlig samvittighet, og du jobber over evne fordi sjefen ikke forstår allikevel.

Traumer er utbredt, om du ikke har hatt store hendelser som gir PTSD (Post traumatisk stress lidelse), så har mange av oss opplevd det vi kan kalle Adverse Childhood Experiences (uheldige barndomsopplevelser), som mobbing, vokse opp som skeiv/annerledes og ikke bli validert på det.

I samtalen har jeg en aktiv rolle, men samtidig er det helt nødvendig at du vil endre ditt atferdsmønster og tar ansvar for egen behandling.

Slik jeg ser det ikke mulig å jobbe med følelsesorientert tilnærming, uten å vise dine egne følelser som terapeut i terapirommet.

Behandlingen går blant annet ut på å bygge kapasitet for å tåle følelser, og å gjenkjenne følelser (sinne, glede, tristhet, avsky, frykt, seksuell glede og nysgjerrighet, videre kontakt med skam, skyld, sorg og smerte). Maladaptive uttrykk av følelser gjøres adaptive, f.eks aggresjon blir omgjort til selvhevdelse/sinne. Videre kartlegger vi inhiberdende følelser som skyld, "angst", skam og emosjonell smerte.

På denne måten kan uhensiktsmessige forsvar som unnvikelse og benektning, samt grubling og ikke minst angst/helseangst unngås. 

The quickest way to deepen an experience between

two people is by one of them saying something personal

or vulnerable.” -Prenn


Hvor?

Se også siden hvordan finne fram:

Beddingen 2, Solsiden, Trondheim.

Inngang Curatorklinikken på tverrenden av bygget, fra 15.02-21 og i 10 uker må du gå inn fra Innherredsveien pga byggevirksomhet på torget, samme bygg som Brooklyn sportsbar, I 3.etg, med heis.

Flott fellesskap med fysioterapeut, kiropraktor og alternativterapeut. Lyse og trivelige lokaler.

NB! (nytt fra 18.09-19) Ikke møtt til time med avbud 24 timer i forveien belastes med dobbel takst 702 kroner jmf lovverket " Forskrift om endring i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta".

Driftshjemmel

Henvisning fra din fastlege kreves pga refusjon.

Timepris for 45 min 375,- inntil frikort.

Ikke møtt uten meldt avbud dagen før belastes i sin hehet.

Følelser i fokus

Hovedtilnærmingen i min prakis følelsesfokusert terapi og relasjonell, erfaringsbasert (experiential), og jeg jobber med "body-fullness" (kroppsnær)(kroppslig komponent av følelsen, validere den og handle på den adekvat måte som ikke er skadelig for andre eller deg selv (feel and deal)).

Korttidsterapi.

Anbefaler Hilary Jacobs Hendel (se video under) sin bok ISBN: 978-0-241-97640-1,

Tittel: It's not always depression.

Mer om behandling

Å gå i terapi er krevende, og det krever at man er motivert for endring. Du vil oppleve at jeg er der for å støtte deg, utfordre deg, men sammen kan vi finne et bedre sted for deg å være (psykologisk).

Jeg bruker Checkware til kartlegging, hvor du hjemme kan fylle ut tester på nett, du får passord hos meg.

Sammen gjør vi en evaluering kontinuerlig og i særdeleshet etter

4-5 timer om dette er nyttig for deg.

Slik jeg jobber, er en terapitilnærming med både fokus på følelser, angst, kropp og forsvar ( hva vi gjør for å holde angst og følelser unna). Terapien er basert på tilknytningsteori og nevroplastisitet, med andre ord mulighet for endring.

Fokus på å gjøre noe positivt for deg, ta deg selv på ramme alvor, se etter dine ressurser. Dette vil redusere angst og uhensiktsmessige forsvar. "Feel and deal" er motto. 

Jeg  som terapeut skal sikre at  du føler deg trygg sammen med  meg, slik at du kan bli modig og få kontakt med den du var ment å være.