Øyvind Bremeraunet Schjelderup

Psykiater, AEDP Psykoterapeut

Medlem Den norske legeforening

Terapeutisk tilnærming

Korttids erfaringsbasert dynamisk psykoterapi (EDT) , hos meg i hovedsak AEDP (med innslag ISTDP, DBT,  MBT):

Diana Fosha : " Feel and deal while relating"

Terapiretninger med fokus på følelser, kartlegging av psykologisk forsvar, samt fokus på kroppslige symptomer, på angst og undertrykte følelser. I terapien vil du utvikle dine evner til å se sammenhenger om hvordan hendelser påvirker deg, gjenkjenne følelser og ta de riktige valg ut fra din vilje.

I relasjoner til andre mennesker trenger vi både evne til å uttrykke oss (ekspressivt) og evnen til å motta tilbakemeldinger og forholde oss til andre sine følelser. Videre har oppvekst formet vår tillit til andre mennesker og måten vi ser på oss selv og andre. I terapien hos meg jobber vi med konstruktive måter å vise følelser på og motta de fra andre, og spør oss hvordan følelser unngås (forsvar), hvilke følelser unngås og hvorfor følelsene unngås.

Farmakologisk behandling:

Medisinering der pasienten heller ønsker det eller hvor jeg finner indikasjon for det.

Angstproblematikk, depresjoner, stemningslidelser (bipolar),  ADHD, søvnproblemer.

Svært restriktiv praksis i forhold til bruk av vanedannende medisiner.

Be om mer informasjon

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible